Folder Good News

Documents

pdf January 2017 (307 downloads) Popular
pdf December 2016 (263 downloads) Popular
pdf November 2016 (313 downloads) Popular
pdf October 2016 (290 downloads) Popular
pdf September 2016 (361 downloads) Popular
pdf August 2016 (338 downloads) Popular
pdf July 2016 (256 downloads) Popular
pdf June 2016 (270 downloads) Popular
pdf May 2016 (324 downloads) Popular
pdf April 2016 Newletter (535 downloads) Popular
Default March 2016 (349 downloads) Popular
Default January 2016 (487 downloads) Popular
Default December 2015 (277 downloads) Popular
Default November 2015 (188 downloads) Popular
Default October 2015 (387 downloads) Popular
Default September Newsletter (345 downloads) Popular
Default August 2015 (213 downloads) Popular
Default July 2015 (320 downloads) Popular
Default June 2015 (265 downloads) Popular
Default May 2015 (234 downloads) Popular

St. Patrick Catholic Church + 424 South Central Chanute, KS 66720 + 620.431.3165 + parish@stpatrickchanute.org