folder Good News

Documents

pdf November 2016 (272 downloads) Popular
pdf October 2016 (274 downloads) Popular
pdf September 2016 (335 downloads) Popular
pdf August 2016 (304 downloads) Popular
pdf July 2016 (238 downloads) Popular
pdf June 2016 (215 downloads) Popular
pdf May 2016 (254 downloads) Popular
pdf April 2016 Newletter (452 downloads) Popular
Default March 2016 (290 downloads) Popular
Default January 2016 (399 downloads) Popular
Default December 2015 (221 downloads) Popular
Default November 2015 (148 downloads) Popular
Default October 2015 (361 downloads) Popular
Default September Newsletter (302 downloads) Popular
Default August 2015 (153 downloads) Popular
Default July 2015 (291 downloads) Popular
Default June 2015 (192 downloads) Popular
Default May 2015 (181 downloads) Popular
Default April 2015 (183 downloads) Popular
Default March 2015 (126 downloads) Popular

St. Patrick Catholic Church + 424 South Central Chanute, KS 66720 + 620.431.3165 + parish@stpatrickchanute.org